Lightstone Engagement Management

Engagement door verbinding!

Systemisch Werken & Opstellingen


De grondlegger Hellinger van Systemisch werken gaat ervan uit dat veel van onze onbewuste overtuigingen, patronen en gedragingen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je plek in een systeem. Er zijn familie systemen, organisatiesystemen, sportteams, vriendschapsrelaties, ze zijn allemaal te onderzoeken. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken in een systeem, het ervaren van een gewaarwording bij een kleine opstelling geeft inzicht en rust.


Een familie- of organisatieopstelling wordt vaak gedaan met behulp van representanten, personen die iemand uit het familie- of organisatiesysteem representeren. Aan de hand van je hulpvraag besluit jij samen met Kohinoor welke leden opgesteld worden. De representanten nemen een plek in de ruimte en laten zien hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Je kunt zien of ze naar elkaar toe staan gedraaid, van elkaar wegkijken en of ze contact kunnen maken.


Het bijzondere is dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en verbindingen die de werkelijke persoon heeft. Meer dan eens hoor je dat de representant ook met lichaamshouding of gezichtsuitdrukking begint te lijken op hetgeen wie of wat hij representeert. De begeleider ondervraagt de representanten en de cliënt om meer informatie te krijgen over het systeem en de dynamiek hierin. Door bepaalde interventies (veranderingen) te doen, kan een helende beweging ontstaan die voor de cliënt precies kan zijn wat hij of zij nodig heeft.


Een opstelling laat altijd zien hoe de onderliggende relaties zijn, ook al lijkt het in de buitenwereld heel anders. Het gaat in een opstelling dan ook niet om de beleving van wat er is gebeurd , al is dat natuurlijk heel belangrijk geweest voor de cliënt zelf omdat het hem/haar heeft gevormd tot wie hij/zij is. In een opstelling richten we ons op wat er feitelijk is gebeurt en hoe deze gebeurtenissen (oorlog, vroeg overlijden, adoptie, zelfmoord, scheiding, vreemdgaan etc.) het systeem heeft beïnvloed.Bovenstaande tekening laat zien hoe in een familieopstelling onderzocht wordt hoe de cliënt weer de juiste plek kan innemen. Zo komt er rust in het systeem en bij de cliënt. Meer over opstellingen: Home - Bert Hellinger Instituut Nederland.


Vorige pagina                                        Home                                 Volgende pagina