Lightstone Engagement Management

Engagement door verbinding!

Organisatiecoaching & Teamcoaching
Organisaties help ik met een vraagstuk, dilemma of veranderopgave. Middels een tweedaagse organisatiescan wordt de organisatie van alle kanten bekeken om helderheid te bieden. Bij deze organisatiescan worden visiedocumenten en beleids- en jaarplannen bekeken. Ook worden medewerkers betrokken bij het onderzoek en gevraagd naar hun zoienswijze op het vraagstuk.  Om nog meer helderheid te krijgen in organisatievraagstukken van kijken we samen naar verschillende systeemprincipes zoals de balans tussen geven en nemen, plek en ordening en in- en uitsluiting. Juist door verschillende perspectieven samen te brengen levert dit vaak een concreet stappenplan op voor de toekomst.


Als ik met teams werk zet ik samen met het team een stip op de horizon. We kijken samen naar het onstaan van het team en het verleden, het heden en de toekomst. Ik laat het team de stip op de horizon bepalen en samen formuleren we een plan van aanpak voor de toekomst. Het team is leidend in dit proces, ik ondersteun hierin.


In de organisatie- en teamcoaching ga ik de dialoog aan. Ik zorg ervoor dat mensen zich betrokken voelen en eigenaarschap nemen van de verandering. Ik brengt interne en externe betrokkenen met verschillende belangen bij elkaar en slaat een brug om gezamenlijk doelstellingen te bereiken.

Vorige pagina                                   Home                            Volgende pagina