Lightstone Engagement Management

Engagement door verbinding!

Neuro - Linguïstisch Programmeren (NLP)


Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. NLP is effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Utgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.

Het NLP-communicatiemodel is een handig middel om te onderzoeken hoe bij de cliënt informatie binnenkomt, verwerkt wordt en dit weer leidt tot acties. Andere methoden zijn onder andere ankeren en herkaderen van gebeurtenissen. Meer over NLP: NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding.


Vorige pagina                                 Home                                          Volgende pagina