Lightstone Engagement Management
Engagement door verbinding!

Value-based Engagement

Projecten zijn steeds complexer, vager en onvoorspelbaarder. Door onduidelijkheid, een vage vraagstelling, een dynamische omgeving en steeds wisselende belanghebbenden doen projecten eerder aan chaos dan aan voorspelbaarheid denken. Maar in die chaos is wel degelijk orde te ontdekken! Chaordisch dus. Daarom past Kohinoor ‘chaordisch engagement management’ toe. Deze manier van projecten leiden gebruikt de complexiteit om een project robuuster te maken, de organisatie flexibeler en het project geliefd in de omgeving.

Chaordisch of Value-based Project Management is een aanpak voor projecten op basis van de Chaos theorie.  Het is  wetenschappelijk ontworpen en bewezen door Nicoline Mulder. De methode neemt de vaagheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid als gegeven. Om te kunnen omgaan met vaagheid, complexiteit en onduidelijkheid levert Value-based Project Management een set van elf interventies: Project’s Eleven. Het samenspel tussen die elf zorgt ervoor dat een project robuust genoeg is om succesvol te zijn, en tegelijkertijd flexibel genoeg om zich aan te passen aan steeds wijzigende omgevingen.

Value-based Project Management is ontwikkeld vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken. In dat perspectief hangt alles met alles samen en is een lineaire gedachtegang niet vanzelfsprekend. Er is nauwelijks sprake van voorspelbaarheid, want de wereld is zo complex dat je niet weet wat er allemaal op je af gaat komen. In plaats van gemaakte plannen te monitoren is de aandacht voortdurend gericht op het hogere doel (de oorspronkelijke wens, vraag of probleemsituatie).Meer over Value-based project management: Value-based Project Management – Value-based Project Management (valuebasedprojectmanagement.com). 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn