Lightstone Engagement Management
Engagement door verbinding!

Neuro - Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse & Systemisch Werken

Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. NLP is effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Utgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.


Het NLP-communicatiemodel is een handig middel om te onderzoeken hoe bij de cliënt informatie binnenkomt, verwerkt wordt en dit weer leidt tot acties. Andere methoden zijn onder andere ankeren en herkaderen van gebeurtenissen. Meer over NLP: NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding.

Transactionele analyse

Transactionele Analyse  gaat uit van een patroon van denken, voelen en doen dat is ontstaan uit (vaak onbewuste) beslissingen die een persoon ooit in zijn of haar leven nam. Wanneer men zich bewust wordt van dat patroon,  kunnen er nieuwe besluiten genomen worden. De autonomie, spontaniteit en authenticiteit van deze persoon kunnen daardoor groeien waardoor het makkelijker wordt om gezonde relaties met anderen aan te gaan. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak onder de positieve psychologie geschaard. TA is onder meer bekend van het basisprincipe Ik OK, Jij OK en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties.


De hierboven weergegeven scriptcirkel maakt zichtbaar hoe een gebeurtenis invloed op de manier van handelen heeft. Inzicht in het gevormde script zorgt voor bewustwording en maakt het makkelijker om het in de toekomst anders te doen dan hoe het geleerd is in de vroege jeugd. Meer over TA: Home - NVTA.

Systemisch Werken

De grondlegger Hellinger van Systemisch werken gaan ervan uit dat veel van onze onbewuste overtuigingen, patronen en gedragingen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je plek in een systeem. Er zijn familie systemen, organisatiesystemen, sportteams, vriendschapsrelaties, ze zijn allemaal te onderzoeken. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken in een systeem, het ervaren van een gewaarwording bij een kleine opstelling geeft inzicht en rust. 

Een familie- of organisatieopstelling wordt vaak gedaan met behulp van representanten, personen die iemand uit het familie- of organisatiesysteem representeren.  Aan de hand van je hulpvraag besluit jij samen met Kohinoor welke leden opgesteld worden. De representanten nemen een plek in de ruimte en laten zien hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Je kunt zien of ze naar elkaar toe staan gedraaid, van elkaar wegkijken en of ze contact kunnen maken.

Het bijzondere is dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en verbindingen die de werkelijke persoon heeft. Meer dan eens hoor je dat de representant ook met lichaamshouding of gezichtsuitdrukking  begint te lijken op hetgeen wie of wat hij representeert. De begeleider ondervraagt de representanten en de cliënt om meer informatie te krijgen over het systeem en de dynamiek hierin. Door bepaalde interventies (veranderingen)  te doen, kan een helende beweging ontstaan die voor de cliënt precies kan zijn wat hij of zij nodig heeft.

Een opstelling laat altijd zien hoe de onderliggende relaties zijn, ook al lijkt het in de buitenwereld heel anders. Het gaat in een opstelling dan ook niet om de beleving van wat er is gebeurd , al is dat natuurlijk heel belangrijk geweest voor de cliënt zelf omdat het hem/haar heeft gevormd tot wie hij/zij is. In een opstelling richten we ons op wat er feitelijk is gebeurt en hoe deze gebeurtenissen (oorlog, vroeg overlijden, adoptie, zelfmoord, scheiding, vreemdgaan etc.) het systeem heeft beïnvloed.

Bovenstaande tekening laat zien hoe in een familieopstelling onderzocht wordt hoe de cliënt weer de juiste plek kan innemen. Zo komt er rust in het systeem en bij de cliënt. Meer over opstellingen: Home - Bert Hellinger Instituut Nederland


 


 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn